Marijampolės marijonų gimnazija
J.Giedraičio Tautos fondo stipendijų įteikimas Marijonų gimnazijoje

J.Giedraičio Tautos fondo stipendijų įteikimas Marijonų gimnazijoje

     2021 metų rugsėjo 24  dieną Juozo Giedraičio Tautos  fondo stipendijos buvo įteiktos šiems Marijonų gimnazijos  mokiniams: Ievai Šalinskaitei, Beatai Almonaitytei, Viliui Tiškevičiui, Nerijai Brinevičiūtei, Gustei Maliauskaitei, Martynai Radzevičiūtei, Viltei Bujauskaitei, Elingai Rudzinskaitei, Joriui Gelgotai, Kotrynai Endziulytei, Austėjai Rutkauskaitei ir Radvilei Nedzinskaitei.  Šie gimnazistai konkursui pateikė rašinius patriotinėmis temomis.JGF stipendijų pažymėjimus įteikė renginio svečias Panevėžio vyskupas Linas Vadopjanovas, o istorikas Laimutis Purlys pasveikino ir apdovanojo I-os vietos laimėtoją Ievą Šalinskaitę. 

     Stipendijų įteikimo ceremonija prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Puikia iniciatyva pasidžiaugė renginio garbės svečias Panevėžio vyskupas Linas Vadopjanovas, po to žodį apie J. Giedraičio fondą bei jo skiriamos stipendijos moksleiviams reikšmę tarė šio fondo steigėjas ir komiteto narys Jonas Vainius. Taip pat  pristatyta  Juozo Giedraičio biografija. Šis žmogus nuoširdžiai puoselėjo  lietuvybę ir krikščioniškąsias vertybes, didžiąją gyvenimo dalį būrė tautiečius išeivijoje, JAV. Jo pastangų dėka vaisingai dirbo Tautos fondas. Istorikas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos narys Laimutis Purlys į iškilmes susirinkusiems priminė partizano Juozo Lukšos patriotizmo fenomeną ir jo indėlį kovojant už Lietuvos laisvę.

Juozo Giedraičio fondas, minintis 10 metų veiklos Lietuvoje sukaktį, kasmet remia krikščioniško ir patriotinio ugdymo iniciatyvas.

Renginys baigėsi menine programa, kurią paruošė muzikos mokytoja J.Stažnickaitė ir gimnazistai.