Marijampolės marijonų gimnazija
Istorijos pamokos netradicinėje erdvėje

Istorijos pamokos netradicinėje erdvėje

Spalio 12 dieną IV b klasės gimnazistai lankėsi LR Seime, Laisvės kovų ir okupacijų muziejuje, Signatarų namuose. Edukacinės išvykos metu susipažino su Lietuvos parlamentarizmo istorija, valstybės valdymo sistema, Seimo  darbo struktūra ir funkcijomis, turėjo galimybę pabendrauti su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės nariais bei Seimo nariu A. Vinkumi. Laisvės kovų ir okupacijų muziejuje mokiniai sužinojo, kaip žiauriai sovietmečio metais buvo kankinami Lietuvos laisvę gynę žmonės, o Signatarų Namuose išvydo Vasario 16-osios akto originalą.

Istorijos mokytoja L. Grinkienė.