Marijampolės marijonų gimnazija
Gimnazijos bendruomenė  įžengė į Gavėnios laiką

Gimnazijos bendruomenė įžengė į Gavėnios laiką

,,Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangija. ( Mk 1,15)
Gimnazijos bendruomenė Pelenų trečiadieniu įžengė į Gavėnios laiką. Iš ryto naują liturginį laikotarpį pradėjo šv.Mišiomis gimnazijos koplyčioje, vėliau bendruomenės nariai dalyvavo Žodžio liturgijoje bazilikoje.
Lai šis Gavėnios laikotarpis priverčia mus stabtelėti ir pamąstyti…