Marijampolės marijonų gimnazija
Geroji Naujiena. Adventas.

Geroji Naujiena. Adventas.

Marijampolės televizijos laidoje apie advento laukimą liudija L. ir J. Bieliauskų, R. ir R. Sutkauskių, R. ir A. Šalinskų šeimos. Advento prasmę atskleidžia gimnazijos kapelionas kun. M. Martinaitis ir gimnazijos direktorius S. Andriuška.