Marijampolės marijonų gimnazija
Gavėnios apmąstymai einant Kryžiaus kelią

Gavėnios apmąstymai einant Kryžiaus kelią

Vieta, kur Jėzus nešė kryžių, šiandien yra turgus – judri, šurmulinga turgaus gatvė. Žmonės ten perka ir parduoda, renkasi prekes ir garsiai rytietiškai derasi. Atvykusiems į Jeruzalę piligrimams yra tikras iššūkis tame šurmulyje apmąstyti Kristaus kančą ir pasimelsti.

Jėzus eina ir per mūsų kasdienybę. Jis sutinkamas šiandien. Svarbiausi dalykai mūsų gyvenime, svarbiausi susitikimai su Juo įvyks ne kažkada ateityje, kai baigsim mokyklą, įgysim profesiją, ne po 10 ar 50 metų. Tie svarbiausi dalykai ir susitikimai su Jėzumi vyksta šiandien. Juos reika pastebėti ir atpažinti kasdienybės šurmulyje. „Ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte“, – šie žodžiai, pasaulio pabaigoje skambėsiantys iš Karalių Karaliaus lūpų, įgyvendinami būtent šiandien.

Pastebėjai nuskriaustą- stok jo pusėn. Visi tyčiojasi iš bendraklasio- nesityčiok. Kažkas vargsta- mokėk slapta jam padėti. O vakare paklausk savęs, ar viską padarei, ko laukė iš tavęs draugai, ar ištesėjai kovą su savimi, ar kalboje neišdavei tiesos? Taip vis labiau pataikysi padaryti, kas svarbiausia. Net maži tavo veiksmai bus labai efektingi ir svarbūs. Kaip Veronikos, kuri mažą dalyką daro laiku ir vietoje. Žengia žingsį ir nušluosto Jėzui veidą.

Visą gavėnios laiką šv. arkangelo Mykolo bazilikoje gimnazijos V – XII klasių moksleiviai kartu su kapelionu Mindaugu, pavaduotoja Jolita, direktoriumi Sauliumi ėjo Kryžiaus kelią, meldėsi, kartu ieškojo atsakymų į esminius klausimus. Paskutinio susitikimo metu, kai meldėsi ir Kryžiaus kelią ėjo gimnazijos mokytojai, kiti darbuotojai, buvo apmąstomi Ukrainos žmonių liudijimai apie patirtus išgyvenimus karo metu.

Išgyvenome rekolekcijas, susikaupimo ir atgailos laiką, kurio metu mokėmės žvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia pasiruošėme švęsti Kristaus prisikėlimą!..

Kun. Mindaugas Martinaitis