Marijampolės marijonų gimnazija
Gimnazistų laimėjimai fizikos olimpiadoje

Gimnazistų laimėjimai fizikos olimpiadoje

Gimnazistų laimėjimai fizikos olimpiadoje (savivaldybės etapas):
Justė Auštraitė (Ib) – II vieta
Lukas Rutkauskas (Ia) – III vieta
Adris Beinakaraitis (IIb) – II vieta
Juozas Kadusauskas (IIb) – III vieta
Laurynas Jakubauskas (IIIc) – I vieta
Dovydas Rutkauskas (IIIb) – I vieta
Matas Ardzijauskas (IIIa) – II vieta
Rugilė Simutytė (IVa) – I vieta
Ainis Šiugždinis (IVa) – III vieta
Laurynas ir Dovydas gimnazijai ir Marijampolės savivaldybei atstovaus Respublikinėje fizikos olimpiadoje.
Gimnazistų fizikos mokytoja Rasa Motūzaitė