Dėl mokinių priėmimo į pirmas klases:

                             Nuo gegužės mėn. 25 dienos su Jumis susisieks  būsima mokytoja, atsakys į kylančius klausimus ir informuos apie numatytą susitikimą.

Dėl mokinių priėmimo į penktas klases:

                             Mokinių, pretenduojančių mokytis  Marijonų gimnazijoje, bendrieji gebėjimų nustatymo testai bus vykdomi birželio 6 d. 9.00 ir 11.00 val.

                             Siekiant užtikrinti mokinių saugumą, šiais metais  stojimas į 5 klases bus vykdomas dviem etapais.

Bendrųjų gebėjimo testų vykdymo 2020 m. tvarka:

  1. Visi testų vykdyme dalyvaujantys pretendentai yra paskirstomi į du srautus:

Pirmas srautas – 9 – 9.45 val.

Antras srautas – 11-11.45 val.

  • Stojantieji į gimnazijos patalpas įleidžiami  dėvint veido kaukę.
  • Atvykdami  turi turėti savo asmeninius rašymo ir braižymo reikmenis (rašiklis, pieštukas, trintukas, liniuotė).
  • Į gimnazijos patalpas įleidžiami po vieną ir priežiūrą užtikrinančio asmens palydimi į vykdymo patalpas.
  • Kiekvienoje vykdymo patalpoje mokiniai susodinami išlaikant tarp jų 2 m. atstumą (ne daugiau nei 8 kandidatai vienoje patalpoje).
  • Į gimnazijos patalpas įleidžiami tik kandidatai. Atlydėję tėvai ar globėjai laukia kieme (išskyrus tėvus ar globėjus, stebėtojo teisėmis dalyvaujančius testų vykdyme).
  • Testo trukmė – 45 min.
  • Pasibaigus testavimui, iš  gimnazijos patalpų mokiniai išleidžiami po vieną.
  • Stojimo rezultatai skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje.

Administracija