Marijampolės marijonų gimnazija
Debatai gimnazijoje

Debatai gimnazijoje

 Lapkričio 24-25 dienomis mokinių taryba organizavo viešus debatus. Juose dalyvavo I-III klasių gimnazistai. Ia ir Ib klasių mokiniai diskutavo tema „Socialiniai tinklai – nauda ar žala?“ Tema „Kaip visuomenė toleruoja kitokio mąstymo, kultūros, religijos žmones“ atiteko IIa ir IIb klasių mokiniams, o gimnazijos trečiokai diskutavo tema „Ar priverstinis skaitymas teikia jaunam žmogui naudos?“ Debatų metu gimnazistai mokėsi išklausyti pašnekovą,  tikslingai sureaguoti ir deramais argumentais pagrįsti savo nuomonę, lavino viešojo kalbėjimo įgūdžius. Taip pat šis renginys pareikalavo iš gimnazistų kritinio mąstymo įgūdžių, greitos reakcijos.     Debatus vertinanti teisėjų komanda stebėjo dalyvius ir paminėjo tas komandas, kurios  geriau argumentavo ir apgynė savo poziciją.