Marijampolės marijonų gimnazija
Brandos atestatų įteikimas

Brandos atestatų įteikimas

Tu gi taip norėjai pakeisti kasdienybę… Ir štai tas ryškiausias pokytis Tavo gyvenime atėjo!

Dvylika metų Tave lydėjo šilumos, supratimo, geranoriškumo savo širdyse nestokojantys žmonės. Kuriems visada rūpėjo kaip Tu jautiesi, kaip Tau sekasi. Nors Tau pačiam galėjo pasirodyti, kad kartais tas rūpestis per didelis, per daug įkyrus…

Nuo šiandien ypatingai pradėk vertinti smulkmenas, kurių, galbūt, nepastebėjai anksčiau. Gerą žodį, pasiūlymą padėti, šiltą žvilgsnį, apkabinimą, šypseną… Pats būk viso to priežastimi, jaunas žmogau! Tegul Tavo dienose lieka lengvumas ir paprastumas, atkaklumas ir atsakingumas… Dar tikrumas. Esi laisvas būti. Priimti sprendimus. Ir gyventi!

Telaimina Tavo žingsnius Dievas!