Marijampolės marijonų gimnazija
Antrokų išvyka į Virbalio Senųjų amatų centrą

Antrokų išvyka į Virbalio Senųjų amatų centrą


           Gruodžio 3 dieną 2a klasės mokiniai lankėsi Virbalio bendruomenės „Virbalio vartai“ Senųjų amatų centre ir dalyvavo edukacijoje „Duonos kelias“. Jos metu mokiniai praėjo visą duonos kelią nuo žemės dirbimo iki duonutės patekimo ant stalo. Susipažino su senoviniais įrankiais ir rakandais, išgirdo daug patarlių, mįslių, prietarų, susijusių su duona, patys rankinėmis girnomis malė grūdus duonai, pamatė, kaip iškūrenama duonkepė krosnis, susiformavo ruginės duonos kepalėlius. Kol kepė duona, vaikai sėdo už šimtamečių audimo staklių ir pabandė austi grindinį taką, liejo vaško žvakes, vijo draugystės virveles, minkė molį ir sprendė galvosūkius. Pabaigę darbus, vaišinosi šviežiai kepta rugine ir kvietine duona, mieliniu pyragu, Virbalio šeimininkių suspaustu sūriu ir sumuštu sviestu bei tikrais suvalkietiškais lašiniais ir dešra. Pakeliui namo užsuko į  alpakų ūkį, kur galėjo pasigrožėti šiais įstabiais gyvūnais, galėjo paliesti jų švelnią vilną, paglostyti, pamaitinti iš rankų morkomis.

Mokytoja Ligita