Marijampolės marijonų gimnazija
Advento rekolekcijos

Advento rekolekcijos

Advento laikotarpiu daugiau laiko skiriame ramybei, susikaupimui, apmąstymui, minčių išgryninimui. Šventas Kalėdas norisi sutikti tinkamai pasiruošus, o gyvenimo keliu keliauti išgyvenant Dievo artumą!
Gimnazijoje vyko Advento rekolekcijos, kurias vedė Kauno arkivyskupijos Pašaukimų sielovados projektų koordinatorė Kristina Dapkutė, kun. dr. Rastislavas DLUHÝ CSsR ir kun. Peteris HERTELIS CSsR, Ramūnas ir Vilma Ežerskai.
Advento rekolekcijų metu kalbėjomės apie tai, kaip svarbu visose gyvenimo situacijose jausti bendrystę su Viešpačiu, gyvenimą Dieve, klausyti tam, kad gyventume, gyventi, kad klausytume…