Marijampolės marijonų gimnazija

Šiluva. Didieji Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo atlaidai. Mokslo, ugdymo ir padėkos diena. Keturiasdešimt vieno piligrimo grupė iš Marijonų gimnazijos!

Keliaudami Kryžiaus keliu bandėme susitikti tikrąjį save, o šv. Mišiose prašėme reikalingų malonių pasauliui, Lietuvai, artimiesiems ir sau!..