Paskutinio skambučio šventė

Nebėkit visą laiką risčiomis, Užsižiopsokit kartais į lankas, Į margą paukštį ir geltoną šviesą, Kur taip tylu, kur kvepia žolėmis, Kurių vardų nežinote ligšiolei. Nebėkit visą laiką risčiomis, Sustokit nusilenkti samanai ir žolei… Užlipkite ant kalno, Kur srūva jauki žydėjimo šviesa, Kur dobilų baltumas ir saldumas Ramybę neša delnuose… Nuplaukite …

Vaikystės spalvos – 2018

Gegužės 24 d. Dainavimo studija dalyvavo Marijampolės savivaldybės mokyklų jaunučių ir jaunių vaikų dainų ir sakralinės muzikos festivalyje ,,Vaikystės spalvos – 2018”, kuris prasidėjo šv. Mišiomis Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje. Po mišių Poezijos parke  skambėjo gražiausios dainos, skelbiančios Miesto dienų pradžią. Muzikos mokytoja Jurgita Stražnickaitė

Kelionė į Lenkiją

Gegužės 18-20 d. dar viena gimnazistų grupė lankėsi Lenkijoje. Pirmąją dieną pasivaikščiojo po jaukų Varšuvos senamiestį, pabuvojo Veličkos druskos kasyklose. Antrąją dieną vyko į senąją Lenkijos sostinę- Krokuvą, žavėjosi Vavelio katedra, menančia Lietuvai svarbius vardus ir istorinius įvykius. Aušvice apsilankė buvusiose mirties stovyklose, kurios liudija apie baisius nusikaltimus žmonijai. Paskutiniąją …

Išvyka į MRU

Gegužės 17 d. Mykolo Romerio universitete vyko ATVIRŲ DURŲ DIENA – KITAIP. Joje dalyvavo IIIb klasės gimnazistai. Jie lankėsi įvairiose paskaitose, susitikimuose,  pokalbiuose ir diskusijose. Išgirstos mintys, sėkmės istorijos galbūt padės ateityje priimti teisingesnius sprendimus, renkantis tolesnį gyvenimo kelią.

Svečiuose LSS Prezidentas Simonas Dailidė

Gegužės 14 d. gimnazijoje lankėsi ir su moksleiviais bendravo Lietuvos Sveikuolių Sąjungos Prezidentas Simonas Dailidė. Kažkada buvęs padauža, dėl blogo elgesio, vengimo mokytis ir svaigalų vartojimo išmestas iš kelių mokyklų, dabar yra blaivaus gyvenimo šalininkas, blaivių pramogų organizatorius, ekstremalių 25 m. ledinės eketės varžybų iniciatorius, savo pavyzdžiu įkvepiantis gyventi kitaip …

Atrask ES Lietuvoje

Šiandien gimnazijoje vyko azartiškos protų kovos, skirtos 7 – 11 klasių mokiniams. Kovų tikslas – supažindinti ir susipažinti, kuo ir kaip ES padėjo Lietuvai ,,užaugti“. Dalyvavo mokiniai iš Rygiškių Jono gimnazijos, Griškabūdžio, Virbalio, Šakių ir kt. mokyklų.  Marijonų gimnazistai liko treti.

Tu ir Tavo pirmasis darbas

Šiandien gimnazijoje vyko projekto  „Tu ir Tavo pirmas darbas“ renginys. Jo tikslas – supažindinti moksleivius su darbo rinka, padėti pasiruošti pirmajam sėkmingam startui, įgyti kompetencijų bei įgūdžių, reikalingų nepilnamečių įsidarbinimui. Renginio metu moksleiviams buvo kalbama apie darbo santykius reglamentuojančius dokumentus, darbuotojams suteikiamas garantijas, mokamus mokesčius, tinkamą savęs reprezentavimą socialiniuose tinkluose. …