Popietė „Kalėdų angelo sapnas“

Gruodžio mėn. 18 d. 3 pradinės klasės mokiniai dalyvavo puikioje kalėdinėje popietėje „Kalėdų angelo sapnas“, kuri vyko sodyboje „Duburiai“ (Ukmergės rajonas). Prie žėrinčios kalėdinės eglutės vaikai pynė advento vainiką, žaidė žaidimus, šoko, kūrybiškai inscenizavo pasaką.  Popietę paįvairino siurprizai, linksmi žaidimai. Daug džiaugsmo vaikams suteikė  susitikimas su Kalėdų seneliu, o spalvotų …

Pažintinė karjeros planavimo išvyka į Vilniaus universitetą

Gimnazistai lankėsi VU Filologijos fakultete. Edukacinės ekskursijos metu apžiūrėjo biblioteką, žavėjosi lituanistikos katedros skliautais, lankėsi įvairiose salėse, galėjo pakilti į observatorijos bokštelį, pasivaikščiojo po universiteto kiemelius, užsuko į Šv. Jonų bažnyčią.

Kalėdinės žaliaskarės puošimas globos namuose

Gruodžio 14 d. popietę Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose lankėsi Marijonų gimnazijos 7 klasės mokiniai su gražia šių metų iniciatyva papuošti gyventojams kalėdinę eglutę. Vaikučius maloniai pasitiko globos namų direktorė, linkėdama ne tik gražių ir prasmingų švenčių, bet ir gerų darbų, eglutę puošti lyg ją puoštų savo namuose. Šventinio šurmulio …

Kalėdinė septintokų išvyka

7 b klasės mokinių tradicija tapo kasmetinė Kalėdinė išvyka. Gruodžio 14 dieną septintokai lankėsi Vilniaus Baltijos Aviacijos Akademijoje. Išvykos metu mokiniai dalyvavo edukacijoje, kurios metu susipažino su piloto ir stiuardesės profesijomis, turėjo galimybę išbandyti gaisro ir dūmų simuliaciją, pamatyti piloto kabiną ir sužinoti, kaip pilotuojami lėktuvai. Vilniaus Katedros aikštėje mokiniai …

Beatliejaus Taikos šviesa

Betliejaus Taikos ugnis – simbolinė akcija, skirta žmonijos taikai ir brolybei. Akcijos tikslas – kad ugnis apkeliautų visą Lietuvą ir įžiebtų tikėjimą, viltį, ramybę bei taiką žmonių širdyse. Šiandien skautų dėka  Beatliejaus taikos ugnis pasiekė ir mūsų gimnaziją. Skautai  pakvietė  užsidegti žvakutes nuo šio ugnies šaltinio ir parsinešti šviesos  į …

Vaikų ir jaunimo chorų festivalis „Advento ramybė“

Gruodžio 14 d. mūsų gimnazijos choras dalyvavo bendrojo ugdymo ir meno (muzikos) mokyklų vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Advento ramybė“, kuris vyko Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijoje. Chorai atliko adventiniam  laikotarpiui skirtus sakralinius kūrinius. Gimnazijos skliautai aidėjo  nuo skambių balsų, o vaikų širdelėse plazdėjo Šv. Kalėdų dvasia.            …

KTU siūlomos mokymosi galimybės

Gruodžio 13 dieną 8 klasių gimnazistai lankėsi Kauno Technologijos universitete. Universiteto atstovai papasakojo apie mentorystės programas, studijų kryptis, kaip pasirinkti tinkamą studijų programą. Ypač įdomu buvo įvairiose laboratorijose: termodinamikos ir šilumos mainų, inžinerinės mechanikos tyrimų, dinamikos. Studentų projektų laboratorijoje patys studentai pademonstravo ir pristatė savo įvykdytus projektus. Ekskursijos pabaigoje gimnazistai …

Integruota tikybos – muzikos pamoka

Vieną gruodžio pirmadienį, kai už lango  tyliai snigo, 7a klasės mokiniai susirinko į  adventinį rytmetį –  integruotą muzikos – tikybos pamoką, kurią vedė mokytojos J. Karpavičienė ir J. Stražnickaitė. Pamokos metu mokiniai prisiminė, kuo ypatingas yra advento laikotarpis. Pindami vainiką, mokėsi dėkoti Kūrėjui už tesėtą  pažadą – atsiųstą Išganytoją. Giedodami …