Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

8ede227f24d0edda206a87663260a0d6344a0ef4

Kaip rašo evangelistas Lukas, pirmąją savaitės dieną, rytui brėkštant, moterys atėjo prie kapo, atsinešdamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį, nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko, nežinojo, ką daryti, bet štai prisiartinę du vyrai spindinčiais drabužiais prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: „Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti!'“ Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius. Moterys sugrįžo nuo kapo ir viską pranešė mokiniams. Tas pranešimas jiems pasirodė esąs tuščios šnekos, ir jie moterimis netikėjo. Vis dėlto Petras pašokęs nubėgo prie kapo. Žvilgtelėjo pasilenkęs ir mato tiktai drobules. Jis grįžo atgal, be galo stebėdamasis tuo, kas buvo atsitikę (pagal Lk 24, 1–12).

Jėzaus prisikėlimas yra naujas Dievo ir žmogaus istorijos etapas. Daugeliui gyvenimas prasideda nuo Naujojo Testamento, nes tai knyga, kurioje mes sutinkame Viešpatį, nugalėjusį mirtį. Čia mes atrandame gyvenimą ir išganingą Dievo veikimą per Prisikėlimo įvykį.

Pagal Bernardinai.lt

sveikin