Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Petro Vileišio vardinė nominacija
Iškilmingame Lietuvos pramonininkų konfederacijos renginyje, vykusiame 2015 m. gruodžio 11 d. ,,Forum Palace" laisvalaikio ir pramogų centre, Marijonų gimnazijos mokiniui Tadui Žaliauskui buvo įteikta Petro Vileišio vardinė nominacija. Ją iškilmingai įteikė LPK prezidentas Robertas Dargis. Šventiniame renginyje dalyvavo šalies politikai, pramonės ir verslo įmonių vadovai, Lietuvos pramonininkų konfederacijos nariai ir partneriai. Renginio metu buvo įvertinti versle ir visuomeninėje veikloje nusipelnę lietuviai. 
Lietuvos pramonininkų konfederacijos Petro Vileišio vardo nominacijomis -  Petro Vileišio skulptūriniais portretais ir jo aukso medaliais – už asmeninius nuopelnus versle bei visuomeninėje veikloje buvo pagerbti trys Lietuvos piliečiai. Šia nominacija ir piniginėmis premijomis už studijų ir mokymosi pasiekimus taip pat apdovanoti du jaunosios kartos atstovai, vienas iš jų - moksleivis Tadas Žaliauskas.
Petro Vileišio skulptūrinis portretas ir 3000 litų premija skiriama nuo 2003m. Lietuvos moksleiviams, aktyviai ir žingeidžiai siekiantiems sėkmingo mokymo programos įsisavinimo, kuriems būdingas noras ir pastangos suvokti bei ugdyti savyje verslumo mąstyseną ir bruožus, dėmesys Lietuvos istorijos paveldui, pilietinės pareigos ir atsakomybės aukštas supratimas, visuomeninė veikla.
Tadas dėkingas jį ugdžiusiems mokytojams ir ypatingai dėkoja už žinias ir motyvaciją siekti rezultatų matematikos mokytojui Alvydui Beinakaraičiui.
tado