Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Iš Liturginio kalendoriaus:

RUGSĖJO 8 D. - ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS

MARIJOS GIMIMAS

mergele

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ) MT 1,

1–16. 18–23 „ŠTAI MERGELĖ NEŠIOS ĮSČIOSE IR

PAGIMDYS SŪNŲ, IR JIS VADINSIS EMANUELIS“

Reikia pažymėti, kad Bažnyčia švenčia tris gimimus: Kristaus, Marijos ir Jono Krikštytojo. Šios trys Gimimo dienos simbolizuoja tris dvasios gimimus: mat su Jonu mes atgimstame vandenyje, su Marija – atgailoje, su Kristumi šlovėje. „Švč. Mergelė Marija yra  turtinga ir rūpestinga Motina..., maloninga ir gailestinga, nes joje slypi paties Dievo Sutvėrėjo, vedančio mus į išganymą, meilė mums“.

  

Bernardinai.lt