Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Pilietiškumo pamoka - ,,gyvenk taip, tarsi nuo tavęs vieno priklausytų visos Lietuvo s likimas...
 

Gegužės 15d. Ia, Ib ir IIa klasių mokiniai kartu su mokyt. R. Dragūnevičiene ir

K.Plūkaite dalyvavo pilietiškumo pamokoje. ,,Spindulio“ kino teatre stebėjo filmą ,,Žaibas –

Dzūkijos legenda“, kuriame buvo pasakojama apie vieną ryškiausių Dzūkijos krašto istorijoje

partizanų Vaclovą Voverį-Žaibą, kuris, partizano kelią pradėjęs kaimo savisaugos būryje, tapo

vienu iš aštuonių Lietuvos laisvės kovos karžygio garbės vardą gavusių partizanų. Filme

prisiminimais dalijosi Žaibo sesuo Vanda Voverytė - Lagunavičienė, buvusi ryšininkė Onutė

Veličkaitė - Mėta, istorinius įvykius komentavo istorikai Arvydas Anušauskas, Darius Juodis ir kt.

Prieš kino filmą įvyko susitikimas su filmo kūrėjais: režisieriumi Andriumi Cimbolaičiu,

filmo scenarijaus autoriumi Jonu Cimbolaičiu ir profesore Ona Voveriene.