Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Tikslas pasiektas: mokiniai geriau pažino save ir gebės lengviau planuoti savo karjerą

Ankstyvą spalio 18-osios šeštadienio rytą, kai visos pievos dar baltavo nuo pirmosios

rudenio šalnos, II ir III gimnazijos klasių mokiniai su mokytojomis Inga Čeplikiene ir Rima

Dragūnevičiene išsiruošė į Vilnių patobulinti savo gebėjimų ir pasisemti naujų žinių.

Mykolo Romerio universitete Socialinių technologijų fakulteto dekanė prof. dr. Leta

Dromantienė sveikinimo žodžiu pradėjo pirmąjį Moksleivių karjeros planavimo akademijos

renginį „Savęs pažinimas ir karjeros planavimas“.

Psichologijos instituto lektorės dr. Laura Ustinavičiūtė ir dr. Natalija Norvilė kelias valandas

betarpiškai bendravo su mokiniais, uždavė nemažai keblių klausimų, kartu su jais ieškojo galimų

atsakymų. Atlikdami praktines užduotis mokiniai išmoko įvardinti savo stipriąsias ir silpnąsias

puses, išskyrė savo asmenines savybes ir išgirdo nemažai vertingų patarimų.

Buvo atsakyta ir į klausimą “Kas tai yra profesinis orientavimas ir kaip tai susiję su karjeros

planavimu?“

Paskanavę studentiškų pietų universiteto valgykloje, kupini gerų įspūdžių, vėlų vakarą sugrįžome

namo.

http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php/sestadieni-duris-moksleiviams-pirmoji-atvere-karjeros-planavimo-akademija-/210257/143#.VEfTgfmsXgw