Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Marijonų gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai

P1110986
„Pradėkite darydami tai, kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką manėte esant neįgyvendinama.“
                                               Šv. Pranciškus Asyžietis

Penktadienį, liepos 11 d., Marijonų gimnazijos abiturientams šv. arkangelo Mykolo bazilikoje buvo įteikti brandos atestatai. Šiemet gimnaziją baigė 10 (22) abiturientų laida, 48 auklėtiniai.

Gimnazijos kapelionas kun. Remigijus Maceina pasveikino susirinkusius abiturientus, mokyklos vadovybę, tėvelius: ,, Manau, jog ši valanda talpina dvylika jūsų mokyklinių metų. Tame laike daug siekta, ieškota, nuveikta kartu su mokytojais ir tėveliais’’. Buvo aukojamos šv. Mišios už abiturientus, taip pat už tėvus marijonus, įsteigusius šią gimnaziją. 
Abiturientus sveikino gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė, Seimo narys Albinas Mitrulevičius, direktorės  pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė, bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas ,12 b klasės auklėtoja Audronė Gudauskienė, abiturientų tėvai. Atsisveikinimo žodžius tarė ir abiturientai:
,,Paskutinį kartą visi kartu... Esame laimingi ir didžiuojamės savimi. Pasiekėme tai, ko troškome, atėjome į ten, kur vedėte mus, mieli mokytojai. Dar kartelį tariame ačiū jums visiems!’’
Vėliau, po iškilmingos ceremonijos, abiturientus šventoriuje sveikino jų draugai ir artimieji. Buvo džiugu žiūrėti į pasipuošusį, klegantį, planų ir svajonių turintį abiturientų būrį.

            
              Tegu Jums likimas bus dosnus ! Gražių, palaimintų dienų!


§§§§§
,,Aš prašiau jėgų… O gyvenimas man davė sunkumus, kad tapčiau stiprus.
Aš prašiau išminties… O gyvenimas man davė problemas, kad jas išspręsčiau.
Aš prašiau turtų… O gyvenimas man davė protą ir raumenis, kad galėčiau dirbti.
Aš prašiau meilės… O gyvenimas man davė žmones, kad padėčiau jiems spręsti jų problemas.
Aš prašiau gerovės… O gyvenimas man davė galimybes.
Aš negavau nieko iš to, ko prašiau. Tačiau gavau viską, ko man reikėjo’’.

P1110970P1110974P1110975P1110976

P1110978P1110991P1110986P1110995P1110996P1120005P1120008P1120015P1120010