Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Motinos diena

Mama – tai mūsų visų pradžia, tai gyvybė. Ji mūsų garbė ir sąžinė.

Mama, parsivesk mane, parsivesk.
Iš paklydimų, iš netiesos, iš tuštybės.
Iš pykčio, iš keršto, iš apgaulės parsivadink.
Iš netikėjimo, iš nuovargio, iš nevilties pasišauk.
Juk pareisiu, mama, pareisiu. Dar menu
Tavo tylią maldą už mane – negimusį.
Dar girdžiu Tavo švelnią lopšinę prie manęs – atėjusio.
Dar jaučiu Tavo kantrią meilę man – išėjusiam.
Parsivesk, nes kurgi man reikės eiti,
Jei pamiršiu tą vienintelį kelią.
Iš Tavęs. Į Tave.
                                             Alberas Kamiu

            Mielos  MAMOS, būkit laimingos !!!