Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10
Grįžti atgal
Tradicinė abiturientų kelionė į Kryžių kalną

Balandžio 25 d. gimnazijos abiturientai , jų auklėtojos bei gimnazijos kapelionas

vyko į Kryžių kalną - analogų Europoje neturinčią sakralinę vietą pastatyti savo kryžių.

Čia jie turėjo galimybę pasimelsti, pamąstyti apie ateitį, sėkmę, pasirinkimus, atsakomybę... ,,Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių. Viešpatie, sustiprink mano viltį’’. Kryžių kalno Pranciškonų vienuolyno koplyčioje už abiturientų sėkmę šv. Mišias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Remigijus Maceina.

 Keliaujantys į Kryžių kalną, jame besimeldžiantys, statantys kryžius, liudija iš kryžiaus trykštančią stiprybę, neišsenkančią viltį ir tikėjimą Dievo meile. Kryžius į kalną neša ir stato tiek pavieniai žmonės, tiek bendruomenės – ištisi kaimai, parapijos, įvairios organizacijos, šeimos, giminės, klasės. Kryžių statymo motyvus dažnai atspindi prie jų pritvirtinti arba juose įrėžti įrašai: padėkos, maldavimai, prašymai, pažadai, vardai, datos, įvardyti svarbiausi gyvenimo įvykiai. Kryžiai bei koplytstulpiai yra ne tik žmonių maldingumo atspindys, bet kai kurie pripažinti ir kultūros paminklais.
Tai buvo labai prasminga kelionė.

***

 Kryžių kalno malda

Maldavimų kalne, tu esi šventa žemės vietelė. Jau ilgi metai kaip ašaros tave drėkina. Tu esi senas, kaip patys žmonės ir kaip amžinai negęstanti viltis. Ir aš savo širdyje atsinešiau paslėptą prašymą, dedu jį su nuoširdumu ir viltimi Maldavimų kalno papėdėje. Amen.