Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Vyko integruotas projektas „Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę“

P1100412

Balandžio 3 dieną mūsų gimnazijos etnografinis ansamblis ir solistė AUSTĖJA

SLABODAITĖ (mokyt. Jurgita Stražnickaitė) dalyvavo Marijampolės savivaldybės

muzikos, dailės, lietuvių kalbos ir informacinių technologijų integruotame projekte

„Rankšluosty įausiu Lietuvą Tėvynę“. Renginio metu skambėjo lietuvių liaudies

dainos ir eilės, atliekamos dainos tematika buvo pristatomi piešiniai. Džiaugiamės, kad

galėjome prisidėti prie lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimo ir per muziką bendrauti bei

bendradarbiauti su kitomis miesto mokyklomis.

Mūsų gimnazijos atlikėjai apdovanoti Padėkos raštais.

Sveikinam etnografinį ansamblį bei jų vadovę JURGITĄ STRAŽNICKAITĘ !

P1100367P1100376P1100388