Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Prasidėjo GAVĖNIA


 pustyne

Žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 1–4).

 

Trečiadienį, Pelenų dieną, prasideda Gavėnia – krikščionių pasninko laikotarpis prieš šv. Velykas, skirtas Kristaus kančiai ir mirčiai prisiminti.
Pelenų dieną katalikams privalomas griežtas pasninkas, bažnyčiose tikintiesiems galvos barstomos žiupsneliu pelenų, šiuo simboliniu gestu primenant, kad žmogus, iš dulkės kilęs, į dulkę ir pavirsiąs.
Gavėnios laikas - beveik septynių savaičių didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į svarbiausią krikščionių šventę - Šv. Velykas.
Gavėnios metu bažnyčiose einamas Kryžiaus kelias - tai tradicinis pamaldumas apmąstant Jėzaus Kristaus kelią į Golgotos kalną. Kiekvieną sekmadienį giedami Graudūs verksmai - tai irgi poetinis Kristaus kančios apmąstymas.
Gavėnios prasmė yra paslėpta neregimuose dalykuose. Esame kviečiami ramiau gyventi ne todėl, kad nuolatinis triukšmas žmogų išblaško ir vargina, bet tam, kad mes, truputį nurimę, daugiau dėmesio, daugiau jėgų ir laiko galėtume skirti maldai ir tiesiog prisiminimui to ypatingo įvykio, kurį švęsime -  Jėzaus Kristaus mirties ir Prisikėlimo.
Gavėnios laikas yra skirtas nuplėšti kaukę gundymams, kurie kalba mumyse, o tikrą ramybę ir džiaugsmą galima atrasti tik atsivėrus šviesai ir nuoširdžiai išpažinus savo kaltes Dievui.


„Krikščionybės didybė yra ta, kad ji ieško ne dieviškų vaistų nuo kančios, o dieviškojo jos reikalingumo.“
                                                                                        Simone Weil