Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Šeštokų išvyka į Kauną

sokiu bunkerisbunkerisbunkeris1

 Sausio 30 d. 6a ir 6b kl. mokiniai,  lydimi  auklėtojų Birutės

Talalajevos ir Linos Mieldažytės  vyko į Kauną, kur aplankė Anatomijos,

Ryšių muziejus bei unikalų 6 m po žeme esantį Civilinės gynybos (civilinės

saugos) bunkerį. Šokių studija „Šokių bunkeris“, įsikūrusi tikrame sovietiniame

bunkeryje, pakvietė  apsilankyti Civilinės gynybos bunkerio muziejuje.

Čia mokiniai sužinojo apie įvairiausius įrengimus bei apsisaugojimo priemones,

nes bunkeryje gausios  dujokaukių, dozimetrų, radiacijos matavimo prietaisų,

uždaro ciklo kvėpavimo aparatų, radijo ryšio siųstuvų, telekomunikacijų ir

radijo eterio transliavimo priemonių, apsauginių drabužių, autonominių elektros

generatorių ir kitų prietaisų kolekcijos.

 Slėptuvė – žmonių apsaugai skirtas statinys, nuo seno

naudojamas įvairių nelaimių (karo, stichinių reiškinių) atveju, o atsiradus

masinio naikinimo ginklams, slėptuvės tapo ir civilinės saugos būtinybe. Šie

statiniai yra specifiniai, juose turi būti įrengtos tinkamos inžinerinės sistemos:

vėdinimo, šildymo, vandens ir elektros tiekimo, nuotekų šalinimo, ryšių.

Svarbūs yra ir slėptuvės konstrukciniai sprendiniai, nuo kurių priklauso

statinio apsauginės savybės: hermetiškumas, dinaminių apkrovų atlaikymas.

Atitinkančių reikalavimus slėptuvių Lietuvoje yra išlikę labai mažai. Šiuo metu

visos apskaitoje esančios apskrities slėptuvės statytos dar sovietiniais laikais.