Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10
Grįžti atgal
Marijampolės marijonų gimnazija nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. modernizuoja ugdymo organizavimą tenkindama mokinių poreikius

atestas
           Ateina metas, kai reikia pradėti mąstyti, ką aš gebu, kuo aš norėčiau būti, o kokio kelio niekada nesirinkčiau.... Stabtelime, pamąstome ir žygiuojame toliau. Tačiau stabtelėjimas reikalauja  mūsų apsisprendimo.
          Brandos egzaminai – vienas didžiausių mokinių iššūkių gyvenime. Gimnazijos     specialistai
8-ųjų klasių mokiniams siūlo žvelgti šiek tiek toliau jau dabar, besiruošiant mokytis I gimnazijos klasėje, rimtai pagalvoti apie tinkamo gyvenimo kelio, jo krypties pasirinkimą. Būtent šį žingsnį reikėtų žengti itin atsargiai.
         Marijonų gimnazija nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. komplektuos dviejų krypčių gimnazijos I klases:

          MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ krypties klasę (gimn. Im)
          SOCIALINIŲ MOKSLŲ krypties klasę (gimn. Is)

       Kad išvengtume selekcijos, tarėmės su Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais. Ugdymo proceso atnaujinimui daug įtakos turėjo mūsų mokinių dalyvavimas OECD tarptautiniame penkiolikmečių pasiekimų tyrime (PISA).


   piram MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ KRYPTIES KLASĖ


        Marijampolės apskrities ir kaimyninių apskričių mokiniai, baigę 8 klases, norėdami mokytis MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ krypties klasėje, turės išlaikyti stojamąjį matematikos testą. Marijonų gimnazijos mokiniai, baigę 8 klases, norėdami mokytis šioje klasėje, tik parašys prašymą ir gaus dėsčiusiojo matematiką mokytojo rekomendaciją. Kuo skirsis mokslas šios krypties klasėje nuo mokymosi įprastoje 9-oje klasėje:
     1. Mokiniai matematikos mokysis specialiai matematinėms programoms pritaikytame kabinete (bus pastatyti nauji kompiuteriai ir įdiegtos matematinės programos). Pridėsime skaitmeninės matematikos modulį (pamoką) ir netradicinių uždavinių sprendimo modulį (pamoką).
     2. Stiprinsime anglų kalbos dėstymą ir pridėsime papildomą anglų kalbos modulį (pamoką).
     3. Stiprinsime gamtos mokslų dėstymą pridėdami papildomai kiekvienam gamtos mokslo dalykui po 0,5 pamokos: eksperimentinės biologijos modulį, eksperimentinės-praktinės chemijos modulį ir fizikos modulį.
     4. Bus kreipiamas didelis dėmesys informacinių technologijų mokymui. Be pamokos, mokiniai galės pasirinkti papildomai programavimo būrelį.
     5. Turės galimybę išmokti braižyti ,,AutoCAD“ programa. Užsiėmimus ves patyręs specialistas (tai pamatas, ketinantiems studijuoti VGTU).
     6. Galės rinktis ir jaunųjų matematikų būrelį.


    medis SOCIALINIŲ MOKSLŲ KRYPTIES KLASĖ

       Tiems mokiniams, kurie pabaigė 8 klases, ir matematika nelabai žavisi, jiems labiau patinka kalbos, istorija, siūlome socialinių mokslų krypties klasę. Kviečiame rašyti prašymą mokymuisi šioje klasėje. Kuo skirsis mokslas šios krypties klasėje nuo mokymosi įprastoje 9-oje klasėje:
      1. Stiprinsime anglų kalbos dėstymą ir pridėsime papildomai 1 anglų kalbos modulį (pamoką).
      2. Papildomai skirsime 1 pamoką matematikos konsultacijai.
      3. Stiprinsime istorijos dėstymą papildomai pridėdami 1 modulį (pamoką).
      4. Bus kreipiamas didelis dėmesys informacinių technologijų mokymui.
      5. Siūlysime psichologijos būrelį.


       INFORMUOJAME:
       1. Mokinių, šiuo metu besimokančių Marijonų gimnazijos 8-osiose klasėse, tėvų prašymai mokytis pasirinktos krypties klasėje priimami nuo vasario 1 d. gimnazijos raštinėje. Su ugdymo proceso organizavo naujienomis mokiniai ir jų tėvai bus supažindinami:
                    a) mokinių tėvų susirinkime š.m. vasario 13 d.,
                    b) atvirų durų popietės metu š. m. kovo 22 d., šeštadienį, 11 val.
       2. Mokinių, atvykstančių iš kitų mokyklų, ir ketinančių mokytis 5-osiose, 9-osiose (gimnazijos I) ir kitose klasėse tėvų prašymai priimami gimnazijos raštinėje nuo vasario 1 d.:
                   a) informacija apie ugdymo procesą bus teikiama atvirų durų popietės metu š. m. kovo      22 d., šeštadienį, 11 val.,
                   b) stojamasis bendrųjų gebėjimų patikrinimo testas bus laikomas š. m. birželio 7 d., šeštadienį, 10 val.


***
    
   lapas   INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS GIMN. III-IV KL. MOKINIAMS
2014-2015 M.M.

      Parengėme ugdymo plano gaires mokiniams, kurie šiemet pabaigs pagrindinio ugdymo programą (10 klasių) ir rašys dvimetį individualų ugdymo planą vidurinio ugdymo programos mokymuisi. Prieš priimdami galutinį sprendimą renkantis dalykus, mąstydami apie specialybę, mokiniai turėtų pasidomėti ateities darbo rinkos perspektyvomis.
       Kuo skirsis ugdymo pasirinkimo galimybės Marijonų gimnazijoje nuo įprasto ugdymo plano (tokias pačias pasirinkimo galimybes turės ir būsimieji abiturientai):
      1. Lietuvių kalba ir literatūra bus dėstoma tik išplėstiniu kursu. Gimnazijos IV klasės mokiniai papildomai dar galės rinktis modulį.
       2. Anglų kalbos mokysis B2 lygmeniu ir turės papildomai 2 modulius tiek III, tiek IV klasėje.
       3. Matematikos mokysis išplėstiniu kursu ir turės po 1 modulį tiek III, tiek IV klasėje..
       4. Besimokantys istorijos išplėstiniu kursu, turės po 1 modulį tiek III, tiek IV klasėje.
       5. Tiems, kuriems reikės gamtos mokslų, siūlysime fizikos, biologijos, chemijos išplėstinius kursus ir po 0,5 val. modulio. Tiems, kuriems nereikės gamtos mokslų, siūlysime integruotą gamtamokslį ugdymą.
       6. Siūlysime dailės bendrąjį kursą.
       7. Tiems, kuriems nereikės dailės mokymosi, siūlysime integruotą menų ir technologijų kursą.
       8. Siūlysime rinktis bendrąją kūno kultūrą arba sportinius šokius.
       9. Siūlysime dar ir pasirenkamųjų dalykų, kurie nėra būtini:
         informacines technologijas, informacinių technologijų modulį,
         rusų kalbą,
         vokiečių kalbą,
         braižybą (pieštuku),
         braižybą (,,AutoCAD“ programa),
         verslą ir vadybą.
         Kai kurie būreliai aukštesnių klasių mokiniams: psichologijos, choro, matematikų, renginių organizatorių, karjeros planavimo, darbščiųjų rankų.

     Jei iškilo klausimų, o gal turite pasiūlymų – prašome kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui.

                                                                    Darbo grupės, kūrusios projektą,vardu - R. Raškevičienė,
                                                                    direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė