Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
TĖVELIŲ IR MOKINIŲ DĖMESIUI!

TĖVELIŲ IR MOKINIŲ DĖMESIUI!

Primename, jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją

gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–12

(gimnazijų I–IV) klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

esančiais vaikais vykdo užsiėmimus nuo skambučio iki skambučio.

Jei į pamokas atvyksta nors vienas mokinys, mokytojai pamokų neveda, bet su esančiais vaikais vykdo užsiėmimus nuo skambučio iki skambučio.

 

Administracija