Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Marijonų gimnazija pasitinka Šv. Kalėdas

namelis

Gruodžio 20 d., penktadienį, - REKOLEKCIJOS. Maldos, susikaupimo

renginiai vyks tokia tvarka:

1. 9.30 val. šv. Mišios Marijonų gimnazijos bendruomenei - Šv. arkangelo

Mykolo mažojoje bazilikoje.

2. 10.15 val. katechezė 5 -7 klasių mokiniams ir jų klasių auklėtojoms

gimnazijos aktų salėje - veda gimnazijos kapelionas Remigijus Maceina. Tuo

metu 8 ir gimn. I-IV klasių mokiniai su klasių auklėtojomis dalijasi kalėdaičiais

3. 11.00 val. katechezė 8 ir gimn. I-IV klasių mokiniams ir jų klasių

auklėtojoms gimnazijos aktų salėje - veda kun. K. Brilius MIC. Tuo metu 5 -7

klasių mokiniai su klasių auklėtojomis dalijasi kalėdaičiais klasėse.

***

 Šv. Kalėdų atostogos visų klasių mokiniams prasideda gruodžio 23 d.,

baigiasi sausio 3 d. Į pamokas reikia ateiti sausio 6 d., pirmadienį.

Gražių ir džiugių Jums Šv. Kalėdų!