Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
VĖLINIŲ OKTAVA

P1090583

MALDŲ AŠTUONDIENIS UŽ MIRUSIUOSIUS

Liturginiame kalendoriuje Vėlinių oktava (aštuonios dienos) skiriamos

mirusiesiems prisiminti ir už juos melstis.

Todėl lapkričio 5 d. gimnazijos bendruomenė rinkosi į Šv. arkangelo   Mykolo

mažąją baziliką, kur šv. Mišias už mirusiuosius aukojo gimnazijos kapelionas

kun. Remigijus Maceina . Vėliau mokiniai ir mokytojai lankėsi Marijampolės

marijonų kapinėse, kur ant kunigų marijonų kapų padėjo gėlių , pasimeldė.

 Per Vėlines ant mirusiųjų kapų plazdančios ugnelės simbolizuoja Dievo šviesą,

kuriai visi esame sukurti.

Neatsitiktinai Visų Šventųjų ir Vėlinių šventės yra liturginių metų pabaigoje, o

tai primena, kad viskas šiame pasaulyje turi savo pradžią ir pabaigą. Tačiau tam,

kuris tiki Jėzų Kristų, mirtis nėra paskutinė stotelė, juk už keleto savaičių po

Vėlinių prasideda Adventas – naujo gyvenimo laukimo pradžia.

P1090564P1090565P1090569P1090570P1090574