Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Marijampolės marijonų gimnazija gavo dotaciją daugiašaliam Comenius projektui

Marijampolės marijonų gimnazija gavo dotaciją daugiašaliam Comenius projektui „ European passport to

Employability“ vykdyti. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos

Respublikos Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF). Mūsų gimnazijos partneriais projekte tapo  Instituto

de Educacion Secundaria la Creueta ( Ispanija), Loreto Community School (Airija), Erich – Gutenderg –

Berufskolleg Koeln( Vokietija), College Saint Louis ( Belgija). Projektas  pradedamas vykdyti 2013 metų

rugsėjo mėnesį, jo koordinatorė anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva Miliauskienė.