Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Tėvelių ir mokinių dėmesiui!

Informuojame, kad pagal Marijampolės marijonų gimnazijos

direktoriaus 2013 m. sausio 30 d.

įsakymą Nr. V1-10 ,,Dėl laikino ugdomojo proceso nutraukimo“,

Marijonų gimnazijoje nuo 2013 m. sausio 31 d.

iki 2013 m. vasario 6 d. nutraukiamas ugdomasis procesas.

Mokiniai į pamokas grįžta 2013 m. vasario 7 d. (ketvirtadienį).

                                                                 Administracija