Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMOSI KURSAI MALTOJE

 

tn

Spalio 15 - 25 dienomis Maltoje vyko Comenius kvalifikacijos tobulinimosi kursai “ Teacher
Training for Teachers of English as a Foreign Language- Practical Teaching Skills, Methodology and Bilingual
Education in Malta”. Šie kursai mane sudomino patrauklia tema (“Kvalifikacijos tobulinimas anglų kalbos
mokytojams-praktiniai mokymo įgūdžiai, metodika ir dvikalbis švietimas Maltoje”). Įdomu buvo ir dėl
to, kad renginys vyko šalyje, kurioje egzistuoja dvi oficialios valstybinės kalbos – anglų ir maltiečių. Šiltas
klimatas ir unikali geografinė padėtis taip pat paskatino pasirinkti šiuos kursus iš Comenius mokymų
duomenų bazės.

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose, kurie vyko anglų kalba, dalyvavo atstovai iš Lenkijos,
Čekijos Respublikos, Turkijos ir Lietuvos. Visi dalyviai turėjo užpildyti anketas apie savo darbo patirtį, kursų
organizatoriai kiekvienam atsiuntė literatūros šaltinius, su kuriais reikėjo susipažinti prieš prasidedant
kvalifikacijos tobulinimo renginiams. Kursų metu turėjome galimybę stebėti kitų mokytojų vedamas
pamokas, pasidalinti su jais darbo patirtimi, gilinti žinias šiomis temomis: klasės kalba, žodyno mokymas
ir veiklos, susijusios su jo plėtimu, efektyvus mokymo medžiagos panaudojimas, klaidų taisymas, tarimo
problemų sprendimas, klausyti paskaitą -dvikalbis švietimas Maltoje.

Mokykla, kurioje vyko kursai, puikiai suderino dalyvių mokomąją ir pažintinę veiklą. Vykome
į daugybę nuostabių ekskursijų: aplankėme į pasaulinį UNESCO paveldą įtrauktą Maltos sostinę Valetą,
kuri sužavėjo savo nuostabia architektūra, istorinį žvejų miestelį Marsaxlokk, senąjį miestą Mdina, kuriame
žiūrėjome filmą apie Maltos istoriją, vykome į kruizą po didįjį Valetos uostą, o taip pat aplankėme Gozo salą,
kuri priklauso Maltos salynui. Ypač didelį įspūdį paliko apsilankymas St. Julians katalikiškoje, privačioje
mergaičių mokykloje, apstulbinusioje savo dydžiu ir griežta tvarka. Nors tai privati ugdymo įstaiga, joje
mokesčio už mokslą nėra, tėvai skiria mokyklai aukas pagal savo galimybes.

Comenius mokymų programos suteikta galimybė ne tik dalyvauti tobulinimosi kursuose, bet
ir susipažinti su Maltos istorija, kultūra bei papročiais, patirti tos šalies žmonių šilumą ir geraširdiškumą
paliko neišdildomus įspūdžius ir norą gilinti profesines žinias.

Projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje
administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo
mainų paramos fondas ir Europos Komisija negali būti laikomi atsakingi už bet kokį straipsnyje pateikiamos
informacijos naudojimą.

Daiva Miliauskienė,

anglų kalbos mokytoja metodininkė