Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Vėlinių oktava

Pirmąsias aštuonias lapkričio dienas - vadinamąją oktavą – Lietuvos šventovėse
tikinčiųjų maldos skiriamos mirusiesiems prisiminti .
Todėl lapkričio 6 d. gimnazijos bendruomenė rinkosi į Šv. arkangelo Mykolo
Baziliką, kur šv. Mišias už mirusiuosius aukojo gimnazijos kapelionas kun. Piotr
Wojtonis MIC.
Vėliau mokiniai lankėsi Marijampolės marijonų kapinėse, kur ant kunigų
marijonų kapų padėjo gėlių , pasimeldė.