Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Su Rugsėjo 1-ąja, Mokslo ir žinių diena !

P9017085

Laiko ratas ėmė ir dar kartą apsisuko, laiko žibintą jau neša RUDUO...
Rugsėjis... Kaip ir kiekvienais metais... Rugsėjai kartojasi, bet kiekvieno laukiame, atrodo,
vis kitaip... Jaudinamės, norim grįžti į mokyklą arba nenorim, o vis tiek reikia. Gal ir gerai,
kad yra žodis ,, reikia’’. Žodžio ,,reikia’’ sinonimas - pareiga.
Kiekvieną rugsėjį Marijonų gimnazijos bendruomenė pasitinka per atostogas sukaupta
energija, įgyta patirtimi, naujomis mintimis ir kūrybos polėkiais.


Rugsėjo 1-osios šventę pradėjo direktorė Rasa Šalaševičienė. Ji  pasveikino gimnazijos
bendruomenę su mokslo metų pradžia. Kapelionas kun. Piotr Wojtonis MIC linkėjo Dievo
palaimos, dvasingumo, susitelkimo, galimybių, pasitikėjimo vienas kitu .
Direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė taip pat linkėjo naujų ir šviesių
akimirkų, gerų ir prasmingų mokslo metų. Perskaitė direktorės įsakymą ir apdovanojo
geriausius moksleivius padėkos ir pagyrimo raštais. Šventę vedė vyriausieji gimnazistai Greta
ir Tomas.
Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, į mūsų bendruomenę įsiliejo nemažas būrys penktokų.
Mieli penktokai, dabar mūsų gimnazija – Jūsų namai. Jauskitės atsakingi už šią nuo-
širdžiai Jus priimančią mokyklą. Stenkitės sukaupti kuo daugiau jos siūlomų lobių. Būkime
kartu ir kartu didžiuokimės savąja gimnazija.
O visiems nuoširdžiai linkim sėkmės siekiant savųjų tikslų, sveikatos, paramos ir darnos
šeimose, santarvės su aplinka. Nestokokit kūrybinės partnerystės, naujų idėjų, pažinimo
džiaugsmo.
Gyvenimas – tai viskas, kas buvo, kas yra kartu, yra čia, yra dabar ir dar bus.
Brangieji, susitinkame vėl drauge tam, kad pripildytume savo gyvenimus, nes, pasak
Senekos, „tiek pasakėčia, tiek gyvenimas vertinami ne už ilgumą, o už turinį“. Tegul mums
visiems čia, gimnazijoje, bus taip gera, kaip mes to ir siekiame !

Rugsėjis
Nulytuos aikščių veidrodžiuos
Atsispindi dangus rudeninis,
Juodo debesio kraštas
Ir juodvarnio snapas
Su raudona šermukšnio keke.
Nulytuos aikščių veidrodžiuos –
Rimtas rugsėjo veidas
Ir atskleistas baltas lapas.

Sveiki atvykę ir sveiki sugrįžę į savo gimnaziją !

P9017060P9017068P9017084P9017087P9017089P9017092P9017098P9017102P9017109P9017113P9017115P9017121P9017137P9017156P9017158P9017173P9017177P9017185P9017196P9017249P9017224P9017253P9017267P9017277