Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Marijonų gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai

p7134794


Brandos atestatų įteikimas  VIII  gimnazijos laidos abiturientams vyko  liepos 13 d., penktadienį , 15 valandą Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje .
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Petras Wojtonis MIC. Šventojo Rašto tekstus skaitė ne tik kunigas, bet ir abiturientai. Šv. Mišių metu iškilmingai  prie Altoriaus buvo nešamos aukos. Gimnazijos direktorė ir klasių auklėtojos nešė žvakes , tėvai  aukojo duoną, vyną,  abiturientai – gėlių puokštę .

Brandos atestatų įteikimo šventę pradėjusi gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė pasveikino   ypatinga proga susirinkusius abiturientus, mokytojus, tėvus ir pristatė atvykusius svečius.  Į šventę atvykęs Švietimo ministras Gintaras Steponavičius brandos atestatus įteikė visiems sėkmingai baigusiems 36  abiturientams. Ministras linkėjo nebijoti įgyvendinti svajones, niekada neabejoti savo jėgomis.  Šiemet gimnaziją su pagyrimu baigė  net 7 abiturientai :  Linas Braukyla (visų keturių laikytų valstybinių egzaminų  pelnė aukščiausią įvertinimą – surinko po 100 balų) , taip pat Žilvinas Bražukas, Agnė Gudaitė, Matas Kadusauskas, Miglė Mažėtytė, Ugnė Mažėtytė, Renata Mosiejūtė .
Šventėje dalyvavęs Seimo narys  Albinas Mitrulevičius abiturientams linkėjo pasiekti visko, ko trokšta. Žmonės didžiausią ataskaitą turi pateikti patys sau ir savo sąžinei, todėl patarė jaunimui įsiklausyti į tėvų, senelių patarimus ir nepaklysti klaidžiame jaunystės pasaulyje.
O Seimo nario Arvydo Vidžiūno padėjėja Daiva Klimavičienė  išskirtinį dėmesį parodė gimnazijos abiturientams už valstybinius brandos egzaminus pelniusiems aukščiausius įvertinimus, perskaitė Seimo nario linkėjimus.
Tėvelių padėką mokytojams ir linkėjimus abiturientams su meile perdavė dvyliktokų  mamos.
Užlieja puikus ir malonus pasididžiavimo jausmas matant, kai gimnazija kasmet išleidžia šaunius jaunus žmones. Direktorės pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė pasidžiaugė, jog tai, kokie dabar yra abiturientai, yra ne tik šeimos, bet ir gimnazijos bei mokytojų nuopelnas.
Džiugu žiūrėti į pasipuošusį, klegantį, pilną planų ir svajonių jaunimo būrį. Labai norėtųsi, kad jiems visiems pasisektų įgyvendinti savo svajones, pasiekti užsibrėžtų tikslų, atrasti tai, kas gyvenimą padarytų prasmingą.
Nuostabi šventė pasibaigė - abiturientai išėjo į didįjį gyvenimo kelią. Bet mokykla visada prisimins juos ir lauks sugrįžtant, bent trumpam...
Juk geriausi dalykai visados šalia:
Gėlės po tavo kojomis,
Kasdienės pareigos, kelias į tiesą,
Kuris prasideda tiesiai prieš tave.
Neraškyk žvaigždžių danguje,
Bet kantriai dirbk paprastus darbus
Ir būk tikras, kad įprastos pareigos
Ir kasdienė duona
Yra saldžiausi dalykai gyvenime.

Duok Dieve, jums reikiamu momentu
gėrio, kad jį, kai prireiks,
galėtumėt kitiems tylomis ar žodžiais atiduoti.
Apsaugok Dieve, jus nuo baimės.
kad nepradrebėtumėt gyvenimo.
Lai duoda jis ko norit,
ko reikia.
Išmokit mažųjų žingsnių meno!


                                                Linkime daug meilės žmonėms, gyvenimui ir sau .

apdc0864apdc0882apdc0884apdc0889apdc0893apdc0897apdc0907apdc0915apdc0931apdc0937apdc0939apdc0945apdc0950apdc0954apdc0957apdc0962p7134690p7134692p7134702p7134705p7134735p7134777p7134782p7134794p7134804p7134809p7134814p7134824p7134844p7134848p7134854