Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
2011-2012 M.M. VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS BAIGIMO IR EGZAMINŲ LAIKYMO REZULTATAI


             2011-2012 m.m. pabaigoje buvo 36 abiturientai. Visi sėkmingai išlaikė pasirinktus valstybinius brandos egzaminus ir pabaigė vidurinio ugdymo programą.
             Brandos atestatai su pagyrimu bus įteikti 7 abiturientams:
1.    Linui Braukylai
2.    Agnei Gudaitei
3.    Ugnei Mažėtytei
4.    Miglei Mažėtytei
5.    Renatai Mosiejūtei
6.    Žilvinui Bražukui
7.    Matui Kadusauskui
Viesiems kitiems abiturientams bus įteikti bendro pavyzdžio brandos atestatai.
Puikiai sekėsi laikyti valstybinius brandos egzaminus Linui Braukylai – gavo net keturių dalykų 100 balų įvertinimus (lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, istorijos), Agnei Gudaitei - gavo vieno dalyko 100 balų įvertinimą (istorijos). Labai gerai ir gerai sekėsi laikyti valstybinius brandos egzaminus visiems kitiems šios laidos abiturientams: išlaikyti visi 129 pasirinkti valstybiniai brandos egzaminai (vienam mokiniui tenka 3,58 egzamino), iš jų net 72 egzaminai, t. y. 55,8 %, išlaikyta 50-100 balų įvertinimais.
Už sėkmingus rezultatus reiškiu padėką dalykų mokytojams, klasės auklėtojoms, mokiniams ir jų tėvams.
Brangūs Abiturientai, sėkmingo skrydžio!

                                                                            Roma Raškevičienė,
                                                                     direktoriaus pavaduotoja ugdymui