Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10
Grįžti atgal
MOKINIŲ DĖMESIUI!

2011-2012 m. m. ugdymo proceso pabaiga
Marijampolės marijonų gimnazijoje

Ugdymo procesas susideda iš dviejų dalių:

                                                                                                                                                                                

Pamokų                Pažintinės,
                                 praktinės veiklos

Atskiroms klasėms ugdymo procesas baigiamas nevienodai.
Paskutinė mokslo metų diena, fiksuojama el. dienyne (tik tada
išvedamas pusmetis):

IV klasių mokiniams (abiturientams): gegužės 30 d. (vyks
Paskutinio skambučio šventė);

5 klasių mokiniams: birželio 1 d. (šia diena pasibaigia ir
pamokos, ir pažintinė, praktinė veikla);

6, 7, 8, gimn. I – III klasių mokiniams:
paskutinė vedamų pamokų diena – birželio 1 d.,
pažintinė, praktinė veikla pagal dalykų mokytojų ir klasių
auklėtojų sudarytus planus (ekskursijos, projektinė, sportinė
veikla) – birželio 4 - 8 dienos. Dalykų pusmečio ir metiniai
įvertinimai išvedami tik birželio 8 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui