brawl stars for free
Grįžti atgal
DĖL ŠALČIO

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė,
į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai. Esant 25
laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 ir
gimnazijos I–IV klasių mokiniai.
Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
Elektroniniame dienyne vietoje pamokos temos
matysite įrašą ,,Pamoka nevyko dėl šalčio". Mokytojai
gali tos dienos pamokos skiltyje „Užduotis" parašyti, ką
turėtumėte paskaityti ar pasimokyti savarankiškai.

Gimnazijos administracija

Download tex live download photo flickr ccleaner free for free netflix filme auf playstation herunterladen