Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
DĖL ŠALČIO

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė,
į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai. Esant 25
laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 ir
gimnazijos I–IV klasių mokiniai.
Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
Elektroniniame dienyne vietoje pamokos temos
matysite įrašą ,,Pamoka nevyko dėl šalčio". Mokytojai
gali tos dienos pamokos skiltyje „Užduotis" parašyti, ką
turėtumėte paskaityti ar pasimokyti savarankiškai.

Gimnazijos administracija