Grįžti atgal
Kalėdos
1sv


                                                         ,,Išganingoji Dievo malonė
                                                           pasirodė visiems žmonėms‘‘
                                                                                                                                                                                                                                       Tit 2,11                 


Tegu šv. Kalėdų žinia mus uždega
nuolatiniam grįžimui pas Dievą,
nuolatiniam pasiaukojimui,
 ir ieškojimui
To, kurio ieškojo trys išminčiai .
Nes jie suvokė, jog tai daugiau ,
nei  Žemės karalius ...

Visiems skaidraus Kalėdų džiaugsmo ir prasmingų Naujųjų, 2012 metų  !!! 

2sv