Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10
Grįžti atgal
Marijonų gimnazijoje mokslo metų pradžia


Tarsi paukštis atlėk
Ir maitinkis iš bąlančio delno,
Ir nuskriski paskui .
Tarsi paukštis numesk
Savo pačią balčiausiąją plunksną,
Kad atradus žinočiau –
Ruduo

                V.Jasiukaitytė        

                                                                              (Nuotraukos)       

Rugsėjo 1-osios šventė prasidėjo 10.00 val. šv. Mišiomis arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje. Šv. Mišias aukojo vyskupas Juozapas Žemaitis ir gimnazijos kapelionas kun. Petras Wojtonis MIC.
Po šv. Mišių skambant muzikai mokytojai, mokiniai ir jų tėvai bei svečiai rinkosi į gimnazijos kiemelį. Tautiška giesmė ir gimnazijos himnas atvėrė naujųjų mokslo metų pradžią.
Lietuvos kunigų marijonų provincijos vyresnysis dr. kun. Vytautas Brilius MIC visus pasveikino su mokslo metų pradžia, palinkėjo sėkmės, susitelkimo, dvasingumo ir pristatė  naują  gimnazijos direktorę . Rugsėjo 1-osios šventę pradėjo gimnazijos direktorė Rasa Šalaševičienė . Ji  taip pat pasveikino gimnazijos bendruomenę su mokslo metų pradžia, linkėjo didelių tikslų ir siekių bei pristatė į šventę atvykusius svečius - visų mylimą vyskupą emeritą Juozapą Žemaitį ir Marijampolės švietimo skyriaus vyriausiąjį specialistą bei gimnazijos kuratorių Saulių Pangonį.
Vyskupas Juozapas Žemaitis sveikino bendruomenę sugrįžus į gimnaziją, linkėjo stiprybės ir tikėjimo, susikaupimo, Dievo malonės, išminties, darbą pradėti ne tik su knyga, bet ir su nuoširdžia malda.
 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Raškevičienė linkėjo naujų ir šviesių akimirkų, galimybių, pasitikėjimo, gerų ir prasmingų mokslo metų, pristatė  gimnazijos naujoves. Taip pat perskaitė direktoriaus įsakymą ir apdovanojo geriausius moksleivius padėkos ir pagyrimo raštais. Šventę vedė vyriausieji gimnazistai.
Rugsėjo 1- oji – tai visuomet nauji veidai, netikėti ir laukti susitikimai, šurmulys, linkėjimai stengtis ir siekti.
Rugsėjo 1-oji – tai startas mūsų bendruomenės metų darbams. Prasideda didelio darbymečio pradžia.  Nepasitenkinkite tik kasdieniais, buitiniais siekimais. Nesusmulkėkite. Tebūna Jūsų užmojai ambicingi. Išsaugokite svajonę, dėl kurios verta būtų paskirti gyvenimą.  Kiekvienas savyje turėkite saulę. Leiskite savajai saulei šviesti visiems. Išdrįskite gėrį priimti ir gėrį dovanoti.
Tegul Viešpats, amžina Išmintis ir Meilė, padės Jums išgyventi mokymosi laiką kaip iššūkį, nuotykį, skirtą drąsiems.
                                                  Gerų, kūrybingų mokslo metų !


p9011402p9011417p9011428p9011434p9011439p9011446p9011449p9011454

p9011455p9011458p9011472p9011475p9011488p9011505p9011522p9011526

p9011539p9011555p9011562