Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
ABITURIENTAMS NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS

ABITURIENTAMS NUSKAMBĖJO 
PASKUTINIS SKAMBUTIS

skambutis  

Ar pajutot, kad laikas
nustraksėjo tarsi vaikas -
nuo skambučio lig skambučio   
bėgo pamokų minutėm .
Tarp uždavinių ir rašinėlių
augo jūsų jaunos mintys,
kai skubėdavot su vėju
Kuo greičiau į erdvę kilti .

Vaikystės sapnas jau baigės ... Seniai baigės ...
Išskleidėte  jaunystės sparnus ...
Laikas skristi ...
Laikas ...

p1010180 0 

 

Paskutinis skambutis ... Kartojasi jis kasmet . Neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, liūtis ar triukšmas paukščių lizduose . Ateina kasmet , bet vis kitiems . Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Šventinis šurmulys gal ir panašus, į daugelį buvusių , tik šiandien tas pasikartojimas visai nesumenkina prasmės . Nes ko gi visi taip žiūrėtų į JUS , ABITURIENTAI . Truputį nustebę, truputį pavydžiai, truputį ... kaip į svečius . Nes tik tas supras, kas dedasi JŪSŲ širdyse, kam ateis toks pats metas … Pirmasis JŪSŲ paskutinis skambutis ...
Mieli abiturientai, gero skrydžio !!!

 

img_3013 3img_3031 1img_3036 6img_3058 8img_3076 6img_3117 7img_3124 4img_3142 2img_3186 6img_3147 7

 p1010198 8p1010170 0p1010182 2 

p1010206 6p1010247 7 p1010232 2 

  p1100277