Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Tautinių šokių festivalis

Balandžio 15 d. Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio mokykloje vyko tautinių šokių festivalis ,,Kai būrin jaunystė sueina‘‘,

kuriame dalyvavęs ir mūsų gimnazijos šokių kolektyvas parsivežė PADĖKĄ.

Sveikiname šokėjus ir m okytoją Jolitą Lukšienę !