Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Gavėnios rekolekcijos ir šv. Mišios Marijonų gimnazijoje

17838347_1730749196942539_2125162668_o   17837625_1730750590275733_1062171403_o

     Marijonų gimnazijos bendruomenė balandžio 7 d., penktadienį prieš atostogas, Marijampolės bazilikoje šventė Eucharistiją. Taip užbaigėme rekolekcijas, kurios vyko visą gavėnią: kapelionas kun. Mindaugas Martinaitis įvairiu laiku su skirtingomis klasėmis kalbėjosi aktualiomis temomis, svarstė prasmės, kančios ir aukos klausimus bei jų santykį mūsų gyvenimuose.
     Šv. Mišioms vadovavo gimnazijos kapelionas kun. Mindaugas Martinaitis, koncelebravo tėvas marijonas kun. Jonas Malinauskas MIC. Mišiose patarnavo direktorius Saulius Andriuška, gražus būrys gimnazijos mokinių (ministrantų bei skaitovų), giedojo mokytojos Jurgitos Stražnickaitės vadovaujamas gimnazistų choras. Kiekvienas pageidaujantis turėjo galimybę pasiruošti Velykoms, susitaikyti su savimi ir Dievu atlikdamas išpažintį.
     Homilijoje kun. Mindaugas Martinaitis kalbėjo apie vienas kito tausojimą, priminė, kad skaudus žodis, patyčios užgauna kitus tarsi paleistas akmuo, kvietė būti atsakingiems už tai, ką ir kaip sakome bei priimti įsipareigojimą sau jokiu būdu neskriausti kitų.
     Gera, kai galime melstis vieni už kitus. Taip sustipriname savo bendruomenę, tarpusavio santykius, taip tampame geresni. Dėkojame už susikaupimo išgyvenimą kartu, už kiekvieno palydėjimą malda.

Tikybos mokytoja Rima Malavickienė

17759394_1730749886942470_295823331_o   17820525_1730750786942380_1057012471_o

17819839_1730750356942423_1048927818_o   17797004_1730748976942561_1133790735_o

17820249_1730750130275779_1807609683_o   17820575_1730751186942340_670216162_o