El. dienynas

Tvarkaraščiai

Galerija

Kontaktai

Vizija, misija

VIZIJA

Tai atvira naujovėms, sparčios pažangos, ugdymo (si) kokybės siekianti, katalikiškomis vertybėmis veiklą grindžianti ilgoji gimnazija Marijampolėje, ugdanti kūrybingas, brandžias, kritiškai mąstančias asmenybes.

MISIJA

Teikti kokybišką, valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti katalikiškas vertybes, pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą, atskleisti ir plėtoti individualias galimybes atitinkančius mokymosi pasiekimus, kuriuos panaudos kuriant Lietuvos gerovę.

Mokslo ir žinių diena gimnazijoje
Artėja rugsėjis... Netrukus vėl prieš Jus versis nauji minčių, jausmų ir troškimų...
Skaityti daugiau
Pagerbti abiturientai šimtukininkai
Pagerbti abiturientai šimtukininkai
Šiandien MKC pagerbti Marijampolės savivaldybės abiturientai – šimtukininkai.  Mūsų gimnazijoje jų net...
Skaityti daugiau
Abiturientams įteikti brandos atestatai
Abiturientams įteikti brandos atestatai
Labai džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gimnazistų pasiekimais ir linkime didžiausios sėkmės žengiant...
Skaityti daugiau
Juozo Giedraičio fondo stipendijos  mūsų gimnazistėms
Juozo Giedraičio fondo stipendijos  mūsų gimnazistėms
Birželio 27 d. pirmą kartą Juozo Giedraičio vardo moksleivių fondo stipendijos buvo...
Skaityti daugiau
„Abėcėlės“ šventė
„Abėcėlės“ šventė
Jau beldžias į duris vasara! O, atrodo, dar taip neseniai nedrąsūs, maži...
Skaityti daugiau
Išvyka į Rygą
Išvyka į Rygą
6a klasės mokiniai paskutinę mokslo metų dieną apsilankė Latvijos sostinėje Rygoje. Pasivaikščiojo...
Skaityti daugiau

Priėmimo tvarka

Maloniai kviečiame mokytis Marijonų gimnazijoje. Mokiniai į gimnaziją priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą arba pasą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą, ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba atitinkamos mokymosi pakopos baigimo pažymėjimą. Priėmimą organizuoja Marijonų gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija. Sprendimą dėl mokinio priėmimo priima Marijonų gimnazijos direktorius komisijos siūlymu. Mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp Marijonų gimnazijos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų). Gimnazijoje mokslas yra mokamas.
Priimant mokinius, prioritetai teikiami:
– mokiniams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Marijonų gimnazijoje. Ši nuostata netaikoma, jei priėmimo komisija nusprendė siūlyti Marijonų gimnazijos direktoriui mokinio nepriimti;
– mokiniams, turintiems aukštesnius mokymosi pasiekimus;
– Marijonų gimnazijos darbuotojų vaikams.
Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių, mokinių tėvų pageidavimus.

Informacija dėl priėmimo teikiama tel. (8 343) 59276.

Informacija, norintiems nuo 2018-09-01 mokytis Marijonų gimnazijos penktoje klasėje!

Mokiniai lietuvių k., anglų k., matematikos bendrųjų gebėjimų lygio nustatymo darbą rašys 2018 m. birželio 2 d., šeštadienį, 10.00 val.

Būtina atsinešti:

  1. Pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
  2. Laimėtų prizinių vietų diplomus.
  3. Rašymo priemonę.
  4. Gimimo liudijimo kopiją.

Dokumentai bus priimami birželio 2 d., šeštadienį, 8.30 – 9.45 val. pirmame aukšte, 111 kabinete. Prašome visus dokumentus sudėti į vieną aplanką ir ant jo užrašyti mokinio vardą bei pavardę.

Informacija apie priėmimą teikiama gimnazijos interneto svetainėje http://www.mmgimnazija.lt bei raštinėje tel.: (8 343) 59 276

Marijonų gimnazijos administracija

Kontaktai

Mokyklos pavadinimas – Marijampolės marijonų gimnazija (Marijampole Marian gymnasium)

Adresas – J. Bendoriaus g. 11, LT – 68309, Marijampolė El.paštas: info@mmgimnazija.lt

Telefonai:

  • direktorius  (8-343) 51 755
  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8-343) 50 948
  • sekretorė – tel/faks. (8-343) 59 276
  • ūkio dalies vedėjas (8-343) 59 276
  • buhalterė, sveikatos priežiūros specialistė (8-343) 50 405

Mokyklos tipas – gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių kalba

Direktorius – Saulius Andriuška