GAVĖNIOS SUSITIKIMAI

Gimnazistams Gavėnios metu vyko rekolekcijos, kurių metu buvo kalbama apie gyvenimo prasmę ir tiesos paieškas, tikėjimą, kantrybę ir viltį, kaip svarbu širdyje jausti ramybę ir į tikrovę žvelgti per širdies filtrą, apie apsisprendimo prasmę įveikiant baimes, garbingą elgesį. Gavėnios metu mokinius lydėjo ir laimino kunigas Mindaugas.