Vertybių ugdymo dienos

…matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Antoine de Saint-Exupery 2023 m. spalio 17 d. ir 2023 m. spalio 20 d. Marijampolės marijonų gimnazijoje vyko vertybių ugdymo dienos pagal vertybių ugdymo programą „Būk mano draugas, keliaukime kartu!“. Su 5a ir 5b klasių vaikais keliavo direktorius Saulius, pavaduotoja Irma, …

Svečiai iš ISM universiteto

Spalio 18d. gimnazijoje viešėjo ISM universiteto komanda, kuri II-IV klasių gimnazistams papasakojo apie studijas universitete, galimus pasirinkus, finansavimo galimybes… II klasės mokiniai užsiėmimo metu išgirdo apie planavimą bei mokomųjų dalykų pasirinkimą. III klasės gimnazistai sužinojo ne tik apie studijų galimybes universitete, bet ir apie mainų programas. ISM atstovai pakvietė gimnazistus …

Lietuvių kalbos labirintuose

Spalio 18 d. Ib klasės gimnazistai ir jų lietuvių kalbos mokytoja Rima dalyvavo netradicinėje pamokoje ,,Lietuvių kalbos labirintuose”. Pamokoje su moksleiviais bendravo VLKK atstovai A. Baniulaitienė, D. Smalinskas bei   VU docentas dr. A.Smetona. Pamoka skirta paminėti svarbiai sukakčiai – prieš 35 metus lietuvių kalbai sugrąžintas valstybinės kalbos statusas. Vakare gimnazistai …

Naujos šeštokų patirtys!

Spalio 13 dieną 6a ir 6 b klasių moksleiviai dalyvavo edukacinėse pamokose ,,Šifras: kalėjimo paslaptis” ir ,,Forto žvalgai” IX forte. Jų  metu autentiškose erdvėse susipažino su tarpukariu IX forte veikusiu Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo padaliniu, šios įstaigos struktūra, vidaus taisyklėmis ir bausmių sistema.  Autentiškose forto gynybinės sienos erdvėse sužinojo jose …

Deimantinė matematika?

Naujų patirčių įgyti 8a klasės mokiniai vyko į Kauno VII fortą… Kulinarijos eksperimentai, deimantinė matematika – tai edukacijos, kurių metu  įsitikino, kad  ne be reikalo mokykloje mokosi fizikos, biologijos, chemijos, matematikos… Tiriamųjų darbų metu eksperimentavo – gamino geriamojo skonio ikrus, tankio kokteilį ir ledus, susipažino su sauso ledo savybėmis… Vėliau …

Pirmosios pagalbos edukacija

Gyvenimo įgūdžių bendrojoje programoje išskirtos keturios pasiekimų sritys, viena iš jų asmens, bendruomenės gerovės kūrimas, sveikatos stiprinimas ir saugojimas. Gyvenimo įgūdžių dalyko tikslas – sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui nuosekliai ugdytis gyvenimui svarbius socialinius ir emocinius įgūdžius bei gebėjimus, sveikos gyvensenos nuostatas, mokytis saugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybę. 2023 m. …

Europos kalbų diena

Marijampolės savivaldybės anglų kalbos mokytojų metodinė grupė šiais metais kvietė paminėti Europos kalbų dieną susitinkant renginyje – Kahoot iššūkyje ,,European day of Languages: Kahoot Challenge”. Visų amžiaus grupių mokiniams buvo parengti Kahoot klausimynai, į kuriuos atsakinėdami jie galėjo parodyti savo jau turimas žinias apie kalbų vartojimą bei sužinoti kažką naujo. …