𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐉𝐨𝐧𝐮𝐢 𝐓𝐨𝐭𝐨𝐫𝐚𝐢𝐜̌𝐢𝐮𝐢 𝐌𝐈𝐂 𝟏𝟓𝟎 𝐦𝐞𝐭𝐮̨

Jonas Totoraitis – kunigas, vienuolis marijonas, Marijonų vienuolijos provincijolas, pirmasis Marijonų gimnazijos direktorius, mokslų daktaras, lietuviškų laikraščių steigėjas ir redaktorius, pedagogas, vadovėlių, istorinių ir religinių veikalų autorius, Kauno universiteto profesorius, poliglotas. J. Totoraitis gimė 1872 m. gruodžio 24 d. Bliuviškiuose, Griškabūdžio valsčiuje.