Gimnazistams – J. Giedraičio fondo stipendijos

   Birželio 20 dieną Marijampolės marijonų gimnazijoje vyko Juozo Giedraičio vardo stipendijų įteikimo iškilmės. Ceremonija prasidėjo garbės svečių pristatymu,  Lietuvos valstybės himnu, bendra malda, kuriai visus pakvietė gimnazijos kapelionas Mindaugas. Po to žodį apie J. Giedraičio fondą bei jo skiriamos stipendijos moksleiviams reikšmę tarė šio fondo steigėjas ir komiteto narys Jonas …