Marijonų gimnazijos mokinių pasiekimai edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020“ rudens sesijoje

Kiekvieną rudenį ir pavasarį edukacinių konkursų organizatorius „Olympis“ kviečia moksleivius pasitikrinti žinias bei įgūdžius ir siūlo atlikti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, fizikos, geografijos, chemijos, biologijos, pasaulio pažinimo, informacinių technologijų užduotis. Konkursų pagrindinis tikslas – sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokymosi motyvaciją. Užduotys yra įvairaus sudėtingumo, tad …

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka 5a klasėje

Nuotolinių skaitymu metu, žaisdami interaktyvų vaizdų spėliojimo žaidimą, 5a klasės mokinai pakartojo  pasakų rūšis, išgirdo aktorės Sigitos Pikturnaitės skaitomą ir dailininkės Gretos Alice gyvai iliustruojamą lietuvių liaudies pasaką „Šalnos dovanos“, žaidė  pojūčių žaidimą. Taip pat susipažino su istorijos kūrimo principais. Pamokos pabaigoje vaikai gavo paruoštas knygutes su komikso maketu. Remdamiesi …

Lietuvių kalbos dienos – 2021

Lietuvių kalbos dienos kasmet primena, kad turime didžiuotis savo gimtąja kalba, jos turtingumu, grožiu, skambesiu, turime branginti  ir puoselėti ją. ,,Jei apie tautos vertę būtų sprendžiama iš kalbos grožio, lietuviai tarp Europos tautų turėtų užimti pirmą vietą“,- teigia prancūzas Elizas Rekliu. Taigi gimtojo žodžio skambesį ir žavesį pabandė atskleisti ir …