Juozo Giedraičio vardo stipendijos Marijampolės marijonų gimnazijos merginoms

2020 m. rugsėjo 17 d. Juozo Giedraičio vardo moksleivių fondo stipendijos buvo įteiktos Marijonų gimnazijos moksleivėms Gabrielei Vaičiulytei, Kamilei Radzevičiūtei, Meidai Dvareckaitei ir Viltei Kačergiūtei (stipendiją skiria Tautos fondas (JAV).Stipendijų pažymėjimus merginoms įteikė istorikas L.Purlys. Šio fondo tikslas – remti patriotišką ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvoje gyvenančių  moksleivių mokymuisi …